10:23 - 11. april 2019

Mot en skeivere skjønnlitteratur

ANTOLOGI Norge er modent for å ta et skritt videre fra konform skeivhet i populærkulturen, mener redaktørene bak antologien Skråtekst.

– Vi omgis av flere narrativer som tematiserer skeivhet enn tidligere, blant annet Skam og opplysningsprogrammer på NRK. Det er vel og bra, men vi synes det er preget av å være i en startgrop. Det er veldig hvitt, likt og strømlinjeformet, sier Marte Mesna.

Sammen med Madeleine Metz, som i likhet med Mesna har bakgrunn fra det feministiske tidsskriftet Fett, inviterer hun unge til å sende inn poesi, noveller og kortprosa i løpet av våren. De beste tekstene ender opp i antologien Skråtekst – skeive litterære stemmer, som utgis til høsten.

Annonse