00:00 - 15. mars 2019

Det gode mennesket sett fra Frankfurt

Den tyske filosofen Axel Honneth mener at den rådende økonomiske orden glemmer det som gjør oss til mennesker. Men han glemmer selv hvilke andre krefter som påvirker historiens gang.

Det er mye å lære av sosialfilosof Axel Honneth rent teoretisk når han plukker frem detaljer og trekker de store linjene. Arkivfoto: Siv Dolmen
Annonse

«Kanskje vi kan åpne noen flere dører inn til virkeligheter som vi kanskje ikke engang ante at finnes?»