Annonse
00:00 - 15. mars 2019

Det gode mennesket sett fra Frankfurt

Den tyske filosofen Axel Honneth mener at den rådende økonomiske orden glemmer det som gjør oss til mennesker. Men han glemmer selv hvilke andre krefter som påvirker historiens gang.

Det er mye å lære av sosialfilosof Axel Honneth rent teoretisk når han plukker frem detaljer og trekker de store linjene. Arkivfoto: Siv Dolmen
Annonse

I en liten, men vanskelig tilgjengelig bok, som har et kyndig og nødvendig forord av Torill Strand, tar den tyske filosofen Axel Honneth opp det gamle begrepet om «tingliggjøring» og belyser fenomenet på nye måter. Utgivelsen er basert på to forelesninger Honneth holdt i USA i 2005. Diskusjonen i teksten dreier seg imidlertid ikke om det faktiske samfunnet, men først og fremst om språkbruk og betydninger. Kan begrepet om «tingliggjøring» fremdeles ha noe for seg? Hvordan ser betydningshistorien ut?

«Tingliggjøring» eller «reifikasjon» var et begrep som ble brukt allerede på Marx’ tid som et stikkord for alt det som var galt og inhumant ved kapitalismen. Reduksjonen av andre mennesker til rene midler for egeninteressen var og er et velkjent fenomen. Med visse korreksjoner kan det fremdeles brukes i en anklage mot en samfunnsform som forvandler mennesker til redskaper for dominerende interesser.

Frankfurter. Når noe forvandles til eller betraktes som en ting uten å være det, gjennomføres en abstraksjon fra det konkret levende vesenet. Man setter en strek over normale følelser overfor den andre og behandler han eller henne som en gjenstand, ikke som et menneskelig vesen av vårt eget slag. Vi glemmer den andres humanitet.

ALLEREDE ABONNENT?
Fra 189 kr på første termin
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse