00:00 - 01. mars 2019

Det er ikke for vanskelig å få litterære stipender, skriver Bernhard Ellefsen.

Det er ikke for vanskelig å få litterære stipender, skriver Bernhard Ellefsen.

Om strukturen omkring den norske statens økonomiske støtte til forfattere er kompleks, er retorikken i diskusjonen omkring den temmelig enkel. Det viktigste virkemiddelet er årlige utbetalinger i form av arbeidsstipender, og som på de andre kunstområdene fordeles disse midlene av en komité utpekt av den viktigste kunstnerorganisasjonen. Målet – og det har lyktes til gagns – har vært å sikre en bred, sterk og levende samtidslitteratur i et lite språkområde.

Den foreløpige kulminasjonen av de siste årenes retoriske dragkamp om ressursene kom i begynnelsen av februar. Da besluttet Kulturdepartementet at Forfatterforbundet – som ble stiftet i januar 2018 og tydelig profilerer seg som de «folkelige» forfatternes sammenslutning – skulle innvilges «forhandlingsrett» til den delen av stipendene som kommer fra den kompensasjonen staten betaler for gratis utlån av bøker i bibliotek.

For å bli medlem i Forfatterforeningen (grunnlagt i 1893) må man ha utgitt ett verk «av litterær verdi», og det er denne foreningens «litterære råd» som vurderer alle søknader om stipendmidler. Kriteriet for medlemskap har provosert mange, blant annet grunnleggerne av Forfatterforbundet.

Annonse