00:00 - 22. mars 2019

Amerikanske drømmer på boks

Det mest imponerende med Madame Nielsen er at hun hele tiden fornyer seg og sitt angrep på samfunnskroppen.

Ytterpunkt: Madame Nielsens fjerde roman The Monster svinger mellom kontroll og oppløsning, hvor begge ytterpunkt fremstår like ensomme, tomme og gruoppvekkende. Pressefoto: Sofie Amalie Klougart

Skikkelser man ikke umiddelbart tenker på som skremmende, er blitt bestanddeler i en grufremkallende, men samtidig frapperende idémiks i den danske forfatteren Madame Nielsens nye roman. The Monster kaster oss inn et skrekkunivers der skjelettene i skapet har navn som Andy Warhol, Willem Dafoe og Susan Sontag!

På den ene siden skildrer romanen lengsel etter form og oppløsning gjennom hovedpersonens møte med 1990-tallets kunstscene i mytenes by, New York. Men det ikke noe genuint tidsbilde Nielsen vil skissere, The Monster handler like mye om vår tid som om New York et tiår før 11. september. Monstrøse trekk ved dagens virkelighet – selvfremstillingsregimet, begivenhetshungeren, følelsen av at tiden raser fremover men samtidig går i loop – er plassert innenfor et nært fortidig, men skrudd univers.

Fordoblinger. The Monster er Nielsens fjerde roman som Madame. I 2001 ga den danske forfatteren Claus Beck-Nielsen opp sitt opprinnelige navn for å leve som papirløs, og stiftet deretter «Das Beckwerk» for å forvalte sitt verk. Nå lever og arbeider hun som Madame Nielsen, og er blitt kjent som en av Skandinavias fremste identitetskunstnere. Alt Nielsen skriver, blir lest i denne konteksten, og selv om identitet neppe er det mest sentrale eller eksplisitte temaet i hennes siste romaner, fremstår fortellerne som avskygninger av forfatteren.

Annonse