09:27 - 21. februar 2019

Striden om Roald Amundsens karakter har rast siden han satte kursen mot Sydpolen, skriver Bernhard Ellefsen.

Striden om Roald Amundsens karakter har rast siden han satte kursen mot Sydpolen, skriver Bernhard Ellefsen.

Ikke mange smil: Noen stikkprøver i ettertidens polarlitteratur viser at det har gått opp og ned for Roald Amundsens ettermæle. Egentlig mest ned. Bildet er tatt i 1910. Foto: Hulton Archive / Getty Images

«Fra den store, hvite stillhet vil hans navn lyse i nordlysets glans for Norges ungdom gjennom de hundre år», sa Fridtjof Nansen i sin berømte tale etter Roald Amundsens død. Den som har sett filmen Amundsen, som går på kino i disse dager, vil enkelt kunne fastslå at slik skulle det ikke gå. Norges ungdom anno 2019 får, hvis de tar denne versjonen for pålydende, et nokså blekt bilde av den store polfareren. Filmen etterlater sitt publikum i liten tvil om at det var forfengelighet som drev Amundsen til dåd, og at hensynsløsheten hans kostet omgivelsene dyrt.

Da Nansen, som nok ikke var Amundsens største beundrer, drysset sine vakre ord over mannen som hadde ofret livet for å redde sin rival Umberto Nobile, sto Amundsens stjerne i senit. Noen stikkprøver i ettertidens polarlitteratur viser at det har gått opp og ned for ettermælet hans. Egentlig mest ned.

Året etter hans død i 1928 kom helgenbeskrivelsen. Odd Arnesens Roald Amundsen som han var beskriver Amundsen som nesten ingen andre senere ville mene at han var. Så var Arnesen da også journalist i Aftenposten, avisen som sponset flere av ekspedisjonene. «Boken legger ikke an på å skildre ferdene hans i nord og sør, i øst og vest», skriver han i et forord til et senere opplag, «dem har han selv skildret med uforlignelig mesterskap». Allerede her aner leseren hva som kommer, all den tid man skal være temmelig blottet for litterær kvalitetssans for å mene noe slikt om Amundsens stokk stive bøker. «Typisk for Roald Amundsen var hans standhaftighet allerede i guttedagene», skriver Arnesen etter en anekdote om heltemot på en klassekamerats vegne i skoletiden.

Annonse