12:30 - 01. mars 2019

Språket mellom alle stoler

Den kvenske skjønnlitteraturen kan dø ut før den i det hele tatt har kommet i gang. Nå søkes det hjelp fra Kulturrådet.

Portrett av fire kvener som sitter med pesk på en trapp. I dag antar man at det finnes mellom 10 000 og 15 000 kvener i Norge. Av disse regner man med at mellom 2000 og 8000 snakker språket. Foto: Sophus Tromholt / Norsk Folkemuseum
Annonse