12:30 - 01. mars 2019

Språket mellom alle stoler

Den kvenske skjønnlitteraturen kan dø ut før den i det hele tatt har kommet i gang. Nå søkes det hjelp fra Kulturrådet.

Portrett av fire kvener som sitter med pesk på en trapp. I dag antar man at det finnes mellom 10 000 og 15 000 kvener i Norge. Av disse regner man med at mellom 2000 og 8000 snakker språket. Foto: Sophus Tromholt / Norsk Folkemuseum

– Det er egentlig et skudd i mørket. Det er ikke første gang vi tar opp problemstillingen, sier Ivar Johnsen, generalsekretær i Norske kveners forbund.

Forbundet har nå sendt et brev til Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, der de ber om at kvensk litteratur kommer inn under innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. Ordningen garanterer forlagene et salg på minst 773 eksemplarer, som så folkebibliotekene skal ivareta og gi tilgang til.

– Uten en form for økonomisk støtte, er det knapt nok mulig å gi ut denne litteraturen, sier Johnsen.

Annonse