14:42 - 25. februar 2019

– Ingen automatikk

Utfordrerne i Forfatterforbundet sikter seg inn mot pengene i Statens kunstnerstipend. Men det er slett ikke sikkert det vil føre frem.

Nylig ble det klart at Forfatterforbundet, forfatterforeningen som ble stiftet for et års tid siden som en utfordrer til 125 år gamle Den norske Forfatterforening (DnF), ble tilkjennegitt forhandlingsrett til bibliotekvederlaget av Kulturdepartementet. I praksis betyr det at Forfatterforbundet vil få tilgang på noen av de pengene som staten årlig gir i godtgjørelse til forfatterne, for at bøkene deres lånes ut gratis på bibliotekene. Tidligere ble disse pengene kanalisert gjennom DnF, men nå skal de altså kanaliseres gjennom DnF og Forfatterforbundet i en foreløpig uavklart fordelingsbrøk.

Til Morgenbladet har Forfatterforbundets leder Jan Ove Ekeberg gjort det klart at foreningen ikke vil nøye seg med bibliotekvederlaget, men at de også vil jobbe for tilgang til en annen stor stipendpott for skjønnlitterære forfattere, nemlig Statens kunstnerstipend. I dag utgjøres stipendkomiteen for skjønnlitterære forfattere av DnFs litterære råd.

– Det må avvikles, helt klart. Det har vi ikke tatt tak i ennå, men det kommer vi til å gjøre. Forfatterforeningens litterære råd kan ikke sitte og forvalte, de er ikke en etat under Kulturdepartementet, de er en komité nedsatt av en lukket forening, har Ekeberg uttalt.

Statens kunstnerstipend skal «bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv» og tildelingene skal legge vekt på «kunstnarisk kvalitet og aktivitet», ifølge beskrivelsen av ordningen

Ingen føringer. Symbolverdien i at Forfatterforbundet har fått tilgang på bibliotekvederlaget er minst like stor som den økonomiske gevinsten – hva den enn måtte bli når forhandlingene omkring bibliotekvederlaget er ferdige. Hos DnF vurderer en komité om nye søkere holder tilstrekkelig høyt litterært nivå til å bli medlem, mens Forfatterforbundet er åpen for alle. Med Kulturdepartementets beslutning kan det se ut til at vi i statens øyne har fått to likestilte (representative) forfatterforeninger – med lik rett på statlige støttepenger – der Forfatterforbundet representerer det de omtaler som «den folkelige litteraturen» og DnF representerer den mer kunstnerisk ambisiøse litteraturen.

Da skulle det vel også være gitt at en fremtidig søknad fra Forfatterforbundet om tilgang til Statens kunstnerstipend vil føre frem?

Så enkelt er det imidlertid ikke, ifølge pressekontakt Simon Stjern i Kulturdepartementet. Han henviser til en setning i brevet fra Kulturdepartementet der Forfatterforbundet innvilges forhandlingsrett til bibliotekvederlaget: «Vurderingen her vil uansett ikke legge føringer for en vurdering av eventuelle fremtidige søknader fra Forfatterforbundet om godkjenning etter åndsverksloven § 63.»

– Dette vil Kulturdepartementet legge til grunn for andre eventuelle fremtidige søknader fra Forfatterforbundet, også om andre ting enn godkjenning etter åndsverkloven og representativitetskravet der, skriver Stjern i en e-post.

– Hvis jeg forstår deg riktig betyr dette at det ikke er noen automatikk i at en eventuell søknad fra Forfatterforbundet om tilgang til Statens kunstnerstipend-støtten vil bli innvilget, selv om Forfatterforbundet nå er tilkjennegitt forhandlingsrett til bibliotekvederlaget?

– Det er riktig forstått. Det er ingen automatikk i det.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse