Annonse
00:00 - 08. februar 2019

Forfatterforeningen må dele stipendpotten med utfordreren

– Helt i tråd med regjeringens politikk, sier litteratursosiolog.

Annonse

Denne uken ble det klart at Forfatterforbundet, fagforeningen som ble stiftet for et år siden som en utfordrer til 125 år gamle Den norske Forfatterforening, tilkjennegis forhandlingsrett til bibliotekvederlaget. Dette er en årlig støtteordning som kompenserer ulike rettighetshavere, deriblant forfattere, for at verkene deres lånes ut gratis på landets biblioteker. 

I praksis betyr det at Forfatterforbundet vil få en slump av pengene som Forfatterforeningen tidligere har delt ut som stipender til sine medlemmer.

Cecilie Naper, som er litteratursosiolog og førsteamanuensis ved Oslomet, er ikke overrasket over at Forfatterforbundet har fått gjennomslag for sitt krav om tilgang på bibliotekvederlaget:

Annonse