00:00 - 01. februar 2019

Babbel i biblioteket

De fleste artiklene i denne antologien kunne ha vært halvparten så lange dersom man bare hadde våget å forvente litt mer av sin leser.

Akademiske artikler i humaniora ligner ofte byggverk der noen har glemt å fjerne stillasene: De åpner med en presentasjon av hva som skal gjøres og rundes av med et påfallende likelydende parti som beskriver hva som er gjort. Selv de mest opplagte observasjoner bygges opp med sitater fra utenlandske autoriteter og tilhørende fotnoter. 

Stillasene står i aller høyeste grad igjen omkring bidragene i den seneste samlingen artikler fra bibliotekfagmiljøet ved Oslomet, som behandler representasjoner av biblioteker og arkiver i et knippe kulturuttrykk. De fleste artiklene kunne ha vært halvparten så lange dersom man bare hadde våget å forvente litt mer av sin leser.

For eksempel må man knote seg gjennom en svært omfattende utlegning av Alejandro Amenábars film Agora. Her roter forfatter Helge Ridderstrøm til nivåene mellom fiksjonsfilm, brukerkommentarer på nettstedet IMDB og historiske kilder i sin refleksjon omkring biblioteket i Alexandria. 

Annonse