00:00 - 25. januar 2019

Der fornuften ikke strekker til

Alf Kjetil Walgermo har et helt eget grep på spørsmål om den kristne troen i krysningspunktet mellom liv og død.

Skriver om tap, sorg og tro: Alf Kjetil Walgermo er til daglig kulturredaktør i Vårt Land. Foto: Tone Leksbø / NTB scanpix

Vårt Lands kulturredaktør, Alf Kjetil Walgermo, har for lengst avslørt seg som en dyktig forfatter, forteller og fortolker av det kristne budskapet. I krysningspunktet mellom død og liv har han funnet temaer både for barnebøker og ungdomsromaner. For ti år siden lånte forfatteren stemmen til vesle Maria som plutselig hadde mistet både mamma og pappa. Mor og far i himmelen (2009) reiste spørsmålet om hvordan vi kan forstå og forsone oss med meningsløse og ufattelige tap. Det ondes problem, med andre ord.

Hva kan det religiøse språket fange opp av mørke erfaringer som ikke like gjerne kan uttrykkes på andre måter? Hvor ligger alvoret i fortellingenes forvandling av plumpe kjensgjerninger til et drama? Barnestemmen i bøkene om død og himmel tematiserer maktesløsheten, og Bibelens fortellinger røper det tidløse ved den smerten som ingen kan unngå når livsregnskapet går i tap. Walgermo synes å være av den oppfatning at alle Bibelens fortellinger i siste hånd dreier seg om kollisjonen mellom liv og død. Også hans storartede gjenfortelling av de bibelske historiene i boken Røff guide til Bibelen (2017) formidler en slik tenkning.

Ingen nesevis tro. Enkelt sagt er Du som er i himmelen en nær og direkte fortelling om Tomines død i morens mage og hvordan denne katastrofen rammer mor, far og søster. Kan de gamle historiene og begrepene sette hendelsen på plass, gjøre det ubegripelige begripelig og til å leve videre med? Slik jeg leser boken, blir tro og vantro like problematiske i den situasjonen som beskrives. Troen kan ikke i noe fall få en endelig og utvetydig bekreftelse. Heller ikke vantroen har noe bedre å stille opp med enn en meningsskapende fortelling hvor alt som er, både jord og himmel deltar i sorgen.

Annonse