00:00 - 11. januar 2019

Den røde T-ens far

Grunnleggeren av Den Norske Turistforening kunne fått en ny vår med foreningens 150-årsjubileum, men Karsten Alnæs’ bidrag strekker ikke til.

Thomas Johannessen Heftye. Produksjon 1884 (kopi av egen original fra 1884) Asta Nørregaard / Oslo Museum

Hvor mange av DNTs over 300 000 medlemmer vet at Thomas J. Heftye var organisasjonens stifter og formann de første atten årene? I forbindelse med 150-årsjubileet i 2018, ble filolog, forfatter og mangeårig DNT-medlem Karsten Alnæs spurt om å skrive en biografi om mannen. Han syntes det var en inspirerende og lærerik utfordring. Etter å ha lest boken, lurer jeg på hva han la i det.

Ettersom DNT så dagens lys 21. januar 1868, burde utgivelsen ha vært lansert med brask og bram i årets første måned. Men boken kom ikke før i oktober og har vært lite omtalt. Alnæs opplyser ikke når han fikk oppdraget, kom det sent?

Mangfoldig. Thomas J. Heftye levde fra 1822 til 1886 og var en betydelig offentlig aktør. Han var nysgjerrig på livet, på fremskrittet, og engasjerte seg på en rekke områder. Fremfor noe er det i dag DNT som står igjen etter ham. Men i sin tid ble han regnet som vårt lands viktigste finansmann, og hans mangslungne initiativer var med på å fremme landets økonomiske utvikling på en rekke områder, blant annet innen jernbane, telegraf, trelast og skipsfart. Han var også politiker, hovedsakelig i hovedstaden og i Aker, men det skriver Alnæs fint lite om.

Annonse