00:00 - 11. januar 2019

Den røde T-ens far

Grunnleggeren av Den Norske Turistforening kunne fått en ny vår med foreningens 150-årsjubileum, men Karsten Alnæs’ bidrag strekker ikke til.

Thomas Johannessen Heftye. Produksjon 1884 (kopi av egen original fra 1884) Asta Nørregaard / Oslo Museum
Annonse

«Hvert avsnitt dirrer av vitalitet.»