00:00 - 04. januar 2019

Amors piller

Tilsynelatende er Michel Houellebecq seg selv lik i sin nye roman. Men under overflaten lurer noe så usannsynlig som en fortelling om kjærlighetens nødvendighet.

Der det svir: Gjennom hele kunstnerskapet har Michel Houellebecq funnet frem til hvor i den offentlige samtalen det gjør mest vondt og hva som forties. Foto: Celeste Sloman / Redux / NTB Scanpix

En gang før har jeg skrevet for Morgenbladet om en uoversatt fransk roman. Datoen var 11. september 2001. Da flyene traff tvillingtårnene, satt jeg i Paris og strevde med en anmeldelse av Plateforme, Michel Houellebecqs tredje roman. Boken var blitt fordømt som rasistisk av flere kritikere og det franske islamske rådet gikk til domstolene for å få den forbudt. Man reagerte på at libertineren som fører ordet i romanen beskriver muslimsk innvandring som en trussel mot vestlig livsstil, og ikke minst på at den munner ut i et gigantisk islamistisk terrorangrep som virket helt urealistisk.

Hans forrige roman, Underkastelse, hadde islam og Europa som tema og kom ut den 7. januar 2015. Angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo skjedde samme dag og bladet hadde, som andre franske kulturmedier, Houellebecqs islamroman som toppoppslag den svarte onsdagen. Gjennom hele kunstnerskapet har han vist en forbløffende evne til å finne frem til hvor i den offentlige samtalen det gjør mest vondt og hva som forties, og til å si det på en måte som skaper debatt. Denne situasjonismen har på en urovekkende måte blitt viklet inn i virkelighetens tragedier.

Alt kan skje. Sérotonine er som de fleste av Houellebecqs bøker skrevet i førsteperson. Språket kan likevel være ulikt alt etter hvem fortelleren er. Spenningen hos Houellebecq knytter seg til jeg-fortellerens upålitelighet, og fremfor alt hans moralske upålitelighet. Jeg-personen er en mann fra det velstående borgerskap som lyder det forfinede navnet Florent-Claude Labrouste (tenk «Christian Preben Storch-Lerche» eller noe slikt).

Annonse