00:00 - 21. desember 2018

Vekket til sansning

Jakten på den sterke klimalitteraturen har skjøvet dystopien lengst frem på scenekanten. Men bak i kulissene lurer en annen litterær sjanger som kanskje har vel så mye å lære oss, skriver Bernhard Ellefsen.

Mørket: «Dystopiene låner den gammeltestamentlige profetiens logikk, men at de spår en apokalypse uten frelse.» Foto: Christian Belgaux
Annonse