00:00 - 21. desember 2018

Vekket til sansning

Jakten på den sterke klimalitteraturen har skjøvet dystopien lengst frem på scenekanten. Men bak i kulissene lurer en annen litterær sjanger som kanskje har vel så mye å lære oss, skriver Bernhard Ellefsen.

Mørket: «Dystopiene låner den gammeltestamentlige profetiens logikk, men at de spår en apokalypse uten frelse.» Foto: Christian Belgaux

De seneste årene har avisenes kultursider vært fylt av kommentarartikler som påpeker hvordan dystopien utgjør en stadig større del av samtidslitteraturen, og ikke minst at virkeligheten på mange måter har tatt igjen forfatternes dystre fremtidsfabuleringer. Særlig når det gjelder den økologiske kollapsen har litteraturkritikken igjen og igjen vendt blikket mot dystopiens fortellinger. I en situasjon der mye har handlet om å få oss til å innse alvoret, har vi sett blomstring i den sjangeren som – med klassikere à la George Orwells 1984 og Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale – har vist seg svært velegnet til å formulere klare advarsler.

Nå kan man vel kanskje innvende at advarslenes tid er forbi på klimadebattens område, de fleste er temmelig klar over hva vi står overfor. Men som Audun Lindholm i påpeker i et nylig nummer av tidsskriftet Vagant, bør vi bejuble science fiction-litteraturens vilje til å tenke utover enkeltmenneskets psykologi: «Er vi først utstyrt med den egenskapen å kunne dikte, skylder vi oss selv å interessere oss for litteratur også om menneskehetens kollektive eksistens, ikke bare enkeltmenneskets eksistensielle anfektelser.»

Samtidig er det grunn til å spørre seg om ikke også andre av diktekunstens disipliner har det i seg å kunne overskride enkeltmenneskelige anfektelser, og om noen betydningsfulle muligheter kanskje går tapt når så mye av den litterære grublingen over våre økologiske betingelser overlates til det hjørnet av fremtidslaboratoriet hvor dystopikerne står bøyd over sine litterære reagensrør?

Annonse