00:05 - 07. desember 2018

Kunsten å gjenkjenne overtalelse

En sterk innføringsbok i retorikk blir ikke mindre viktig i den tomme retorikkens tidsalder. Tvert imot.

Språk: Blant de moderne retorikerne Gjert Vestrheim behandler i sin bok er Winston Churchill. Han hadde også et betydelig kroppsspråklig register å spille på. Foto: Fox Photos/Getty Images
Annonse