00:05 - 07. desember 2018

Kunsten å gjenkjenne overtalelse

En sterk innføringsbok i retorikk blir ikke mindre viktig i den tomme retorikkens tidsalder. Tvert imot.

Språk: Blant de moderne retorikerne Gjert Vestrheim behandler i sin bok er Winston Churchill. Han hadde også et betydelig kroppsspråklig register å spille på. Foto: Fox Photos/Getty Images

Alle trenger noen knep for å overtale sine tilhørere. I den antikke litteraturen og det offentlige livet for øvrig var man derfor opptatt av overtalelsesteknikker. Den dyktige tekstprodusent eller taler kunne støtte eller utfordre makten i politikken og dermed styre stemningen i rettssalene. 

Det første skrevne ord tilhørte poesien, men i den klassiske tiden i Hellas utviklet man en kunstferdig sakprosa, og retorikken som fag spekulerte over hvilke midler som sto til rådighet når medborgere skulle overtales.

Retorikken er overalt. Betydningen av Aristoteles’, Quintilians og Ciceros skrifter blir åpenbar om vi studerer berømte taler fra de siste hundreårs politiske liv. Kennedy og Churchill sikret seg evig liv i det politiske landskapet gjennom ytterst velformede og poengterte taler til rett tid på rett sted. Men knepene hadde de gjennom en lang tradisjon i siste hånd lært av de antikke virtuosene. Skjønt knep? Retorisk omtanke er uunngåelig fordi en tekst alltid har en struktur. Enten er den god, eller den er dårlig. Jakten på tilhørernes velvilje til budskapene har vært drevet så lenge det har fantes mennesker. 

Annonse