00:00 - 14. desember 2018

Fargelandskaper

Susanne Hættas bok om kunstneren Synnøve Persen er deilig fri for kunstsjargong.

Fargespill: Fotograf Susanne Hætta organiserer sin portrettbok om den samiske norske kunstneren Synnøve Persen etter fargen på maleriene. Pressefoto: Susanne Hætta fra boken «Luondduadjágasat – Dreamscapes»

Å organisere en kunstbok etter fargen på de omtalte maleriene kan virke som uttrykk for en banal kunstforståelse. Likevel gjør fotograf Susanne Hætta dette med hell, i sin portrettbok om den samiske norske kunstneren Synnøve Persen.

Fargene skal da også være viktige for Persen, og inndelingen er ikke absolutt – den brytes opp av flere reiser, samt refleksjoner omkring kunst, diktning, privatliv og politikk.

Følelsesfarger. Synnøve Persen (født 1950) har i førti år vært en viktig skikkelse for det organiserte samiske kunstlivet, og ble i høst utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats. På 1970-tallet var hun blant initiativtagerne til den politisk radikale Masigruppen, som inntok en friere holdning til samisk tradisjon og håndverk. I 2017 deltok hun som en av åtte samiske kunstnere på Documenta, verdens viktigste mønstring innen samtidskunst, som finner sted hvert femte år. I Athens nasjonalmuseum, som huset deler av utstillingen, hang hennes utkast til et samisk flagg, designet i 1977 som en trikolor i rødt, gult og blått.

Annonse