00:00 - 09. november 2018

På kjøret i LA

Å skrive om drømmefabrikken Los Angeles er et basketak med klisjeene.

LA overalt: Kan mye av det Anna Kleiva ser som kaotisk og «suverent ukjenneleg» ved LA skyldes udisiplinert hjernespinn? Arkivfoto: Christian Belgaux
Annonse