00:00 - 16. november 2018

Oppfinnsomhetsdronningen

I Gunnhild Øyehaugs nye roman lager språket bokstavelig talt et nytt, parallelt univers.

Utvider virkeligheten: Gunnhild Øyehaugs bøker er fulle av overraskende innfall og assosiasjoner, og rommer både alternative verdener og språklig spenst. Her er forfatteren hjemme i Bergen. Foto: Christian Belgaux

Et av problemene med vår kultur er at vi ikke respekterer og trener opp fantasien, sa en gang Ursula K. Le Guin i et intervju. Og i den typiske norske – for ikke å si vestlige – selvforståelsen, settes fornuft gjerne foran fantasi. Problemet oppstår når vi glemmer at det vante og vanlige ikke nødvendigvis også er rett og riktig, både med hensyn til våre liv og våre samfunn.

Da kan litteraturen heldigvis øve opp tankesprellene! Det skjer for eksempel hos Gunnhild Øyehaug, oppfinnsomhetsdronningen av norsk samtidsprosa. Øyehaugs bøker er virkelighetsutvidende på flere plan; de er fulle av overraskende innfall og assosiasjoner, og rommer både alternative verdener og språklig spenst.

Hennes tredje roman, Presens Maskin, er en fortelling som på typisk Øyehaug-manér både er vill og vanlig. Romanen skildrer uspektakulære familieliv i Bergen by, og på et gitt tidspunkt oppstår en ny verden, et parallelt univers der «det som skulle kunne ha funnest» åpenbarer seg.

Annonse