00:00 - 09. november 2018

Omkamp om Knausgårds etikk

Den første norske doktoravhandlingen om Karl Ove Knausgårds Min kamp tar opp forfatterskapets forhold til levende modeller – og hevder at det finnes en drapsanklage i verket som ingen tidligere har sett.

Gir litteraturdebatten en ny omdreining: Kjersti Irene Aarstein har skrevet doktorgrad om Min kamp. Hun mener å ha funnet et nytt og langt fra uproblematisk moment i romanen. Foto: Paul S. Amundsen

Utgivelsen av første bind av Karl Ove Knausgårds Min kamp i 2009 satte i gang en omfattende debatt om den såkalte virkelighetslitteraturen, som i årene etterpå har tatt stadig nye vendinger og involvert en rekke andre norske forfattere og litterære verk: Hvilket ansvar har forfattere når de skriver om andre mennesker?

Nå gir den første doktorgradsavhandlingen i Norge som i sin helhet er viet Knausgårds forfatterskap, debatten om virkelighetslitteraturen en ny omdreining. I avhandlingen, som er avlagt ved Universitetet i Bergen, tar Kjersti Irene Aarstein for seg «den etiske og politiske dimensjonen ved romanverket».

De etisk sidene ved Min kamp har vært mye kommentert i offentligheten, men Aarstein mener å ha funnet et nytt og langt fra uproblematisk moment i romanen. I en del av avhandlingen argumenterer hun for at det i Knausgårds beskrivelse av onkel Gunnar finnes et budskap som ikke tidligere er blitt omtalt i mottagelsen: «Dette budskapet er ikke direkte formulert, men kommer likevel tydelig til uttrykk i form av en anklage om at Knausgårds onkel, representert ved Gunnar, skal ha drept den eldste broren sin.»

Annonse