00:00 - 30. november 2018

Mannemonologene

I Brit Aksnes’ samtalebok om mannemenneskets innerste tanker handler det påfallende ofte om kvinnemennesker.

Mann, mannere, mannest: Mye har forandret seg på hundre år, men fremdeles sammenligner mannemennesker seg med andre mannemennesker. Foto: Hulton Archive/Getty Images

Er det fremdeles lov å være mann, spør enkelte stemmer i dag – gjerne de samme som fremstiller menns ufrivillige sølibat og gutters problemer i grunnskolen som feminismens skyggefortelling. En kan selvsagt snu på det, tenke at spørsmålet er feil stilt, unødvendig spisset eller at svaret i så fall avhenger av hva en i det hele tatt legger i et begrep som «mannlighet». Er det et «evig» prinsipp, et yang til yin, eller er mannsrollen i virkeligheten noe langt mer plastisk?

I 2017 kunne en høre Brit Aksnes radiodokumentarserie Mannfolk på NRK P2. Ideen var å oppsøke tilfeldige menn som av ulike grunner ikke tok opp plass i den større offentligheten, og forsøke å få dem i tale – gjerne om dypt personlige anliggender. Mannemenneske fortsetter på mange måter der radioprogrammet slapp, og består av lengre intervjuer med 23 anonymiserte menn i alderen 17–80 år. På veien er imidlertid det karslige «mannfolk» blitt til et helere og mer sårbart«mannemenneske».

Sympatisk prosjekt. Aksnes spør: Hvordan har vanlige norske menns selvforståelse endret seg samtidig med at den offentlige samtalen om menn og maskulinitet er blitt romsligere – om det da er sant at den er blitt det? Mannemenneske slår meg med andre ord som et sympatisk prosjekt; som et tiltrengt supplement til kronikker og bekymringsmeldinger og dessuten som en betimelig anledning til å la mennene som er blitt intervjuet, få representere seg selv, og ikke den statistiske kategorien «mann». Her har hver og en av dem sin egen stemme, og utvalget inkluderer blant annet en taxisjåfør, en lege, en kristenliberaler, en barsjef, en skoleelev og en aldrende akademiker.

Annonse