00:00 - 16. november 2018

Grep om krigshistorien

I et halvt århundre har Ole Kristian Grimnes hatt andre verdenskrig som arbeidsområde. Hans nye storverk er fortellingen om det godes kamp mot det onde.

Historiefortelling: Ole Kristian Grimnes' trekker historiefaget mot teologien gjennom sin fortelling med grunnstrukturen det gode mot det onde. Her gjør en tysk soldat gjør innkjøp i en bakerforretning under andre verdenskrig. Foto: Digitalt museum
Annonse