00:00 - 09. november 2018

Etter en frivillig død

Prosaen til Maria Navarro Skaranger har en uvanlig og sterk selvfølgelighet over seg.

Setter ord på sorgen: Maria Navarro Skarangerskriver muntlig, og til tider nærmest barnlig enkelt. Pressefoto: Pernille Marie Walvik / Forlaget Oktober

Maria Navarro Skaranger fikk sitt gjennombrudd allerede med debutromanen Alle utlendinger har lukka gardiner (2015), en fortelling om ungdomsliv på Romsås fortalt i bydelens egen sosiolekt. Mye av den – i mine øyne noe overdrevne – offentlige begeistringen for boken kunne oppsummeres i en påstand om at hun beskrev en sosial og eksistensiell situasjon som ikke var kritikernes egen. Hennes andre utgivelse, Bok om sorg (fortellingen om Nils i skogen), minner oss på at dette jo er noe så å si alle romaner har til felles; at de tar oss med inn på et punkt i et liv og spenner dette ut for oss, de byr oss et deltagende perspektiv.

I Skarangers nye roman møter vi en liten familie i oppløsning. Fortellerens bror, tittelfiguren Nils, har tatt sitt eget liv. Sorgen har kastet moren ut i en lammende fortvilelse, gjort den andre broren fjern og litt apatisk, og rokket ved de fleste av bestanddelene i livet til kvinnen som fører ordet. I nummererte punkter, og med enkelte sprang i tid, beskriver romanen om året etter selvmordet. Fortellingen er preget av stillstand heller enn utvikling, i tråd med en sen, men viktig påminnelse i romanen: «Jeg kunne fortalt at det på et tidspunkt stoppet, eller gled over i noe annet, ble til noe annerledes, men det fungerer ikke på den måten.» For en bok om sorg er denne erkjennelsen kanskje den viktigste byggesteinen.

Varme. Der debutromanen altså ble rost for et språk som var fylt av ungdommelige muntligheter, er stilen denne gangen langt mindre påfallende. Fremdeles skriver Skaranger muntlig, og til tider nærmest barnlig enkelt, men selv om stilen gjør mindre ut av seg denne gangen, er den ikke svakere, tvert imot. Den sterke og vonde fortellingen til tross, det er den fine selvfølgeligheten i stemmen som virkelig besnærer.

Annonse