00:00 - 02. november 2018

Da alle bodde i kollektiv

Glem Isak Sellanrå, i Klyngetunet – den norske landsbyen løftes den norske bondekulturen frem som et sosialt fellesskapsprosjekt.

Fra gårdsdrift til feriested: Dette tunet med historie tilbake til middelalderen heter Hjølmo og ligger ved vestkanten av Hardangervidda. Her var tidligere 7 gårdsbruk i drift. Det siste ble fraflyttet på 1970-tallet. Nå bor ingen fast her, men fotograf Oddleiv Apneseth forteller at bygningmassen blir godt vedlikeholdt, og tunet brukes som feriested for etterkommerne. Foto: Oddleiv Apneseth
Annonse