00:00 - 02. november 2018

Bakfitteræv og annen språklig rikdom

Norsk kulturbærende banning fortrenges av shit og sisterfucker, frykter forfatteren av Norsk banneordbok.

Nestor: Professor Ruth Vatvedt Fjeld er en av Norges ledende ordboksforskere. Hun har blant annet bygget opp Leksikografisk bokmålskorpus, en dokumentasjon av moderne bokmål. I hennes nye arbeid, Norsk Banneordbok, har hun blant annet sanket norske fy-ord ved å spisse ørene på t-banen.

Oppslagsverket Norsk banneordbok er en sirlig og detaljert samling av norsk bannskap. Der kan du for eksempel lese begrunnelsen for kjenninger som hælle måne: grovhetsgrad 1 av 4. «Uttrykket kan være en sammenblanding av helle dussen og milde måne. Mest brukt i Østfold som et uttrykk for begeistring eller beundring.» Eksempel: «Enig med deg, Gunnar, dere bør få testa litt belgisk øl. Hælle måne, det er godt!» Kilde: VG-debatt.

Boken er skrevet av professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Ruth Vatvedt Fjeld, en nestor i det norske ordbokmiljøet, og som blant annet har vært sentral i oppbyggingen av Leksikografisk bokmålskorpus, som mye av moderne bokmålsforskning baserer seg på. Selv vokste hun opp i et pietistisk hjem hvor banning var tabu. Hennes far kunne til nød strekke seg til en «dra til kjeppkina» (en hentydning til at man ønsker noen å gjennomføre den farefulle sjøferden til Latvia for å hente trær­ – kjepper – som skulle brukes til å lage master. Altså en avart av dra på Lopphavet, som igjen er en formildning av dra til helvete).

Da hun som voksen ble en del av et pan-skandinavisk nettverk av banneforskere, innså hun at de aller fleste andre medlemmene også hadde vokst opp under samme forhold som henne. At banning hadde vært et faktisk tabu, virket å gjøre det enda mer spennende for akademikerne.

Annonse