00:00 - 23. november 2018

Alltid på vei

Michelle Obamas selvbiografi handler ikke om det politiske spillet, men er politisk i kraft av sin fortelling.

Godt organisert: Umerkelig og elegant går årene over i hverandre, mens Michelle Obama dveler ved noen få talende episoder. Foto med tillatelse fra Obama-Robinson Family Archives

Michelle Obamas memoarbok, som på engelsk har den dessverre uoversettelige tittelen Becoming, handler nesten ikke om politikk i snever forstand. Vi får høre lite om politisk historie og ideologi, lite om kampsaker, og nesten ingenting om politikeren Barack Obama, selv ikke hans helsereform. Hans hjelpere er knapt til stede, og de mange fiendene får ikke mange stikk, med Donald Trump som et lite og selvfølgelig unntak.

Det vi i stedet får, er et selvportrett som er representativt og levende nok til å være politisk i videre forstand. Boken er vel også nøye planlagt slik: Michelles historie, hennes vekst og endring som menneske, er i seg selv det beste politiske argument. Hva hadde hun egentlig hatt å tilføye til det ene eller andre politiske felt? Dette spillet fyller henne uansett med vemmelse, hun er ikke bygget for det slik den mer flegmatiske ektemannen var det: «Han var rolig midt i malstrømmen, vant til å være en outsider, og tok nederlag med lett, hawaiisk sinn.»

Annonse