10:44 - 03. oktober 2018

Nytt fra Armageddon

 Eric Cline skriver om imperiene som kollapset - og ble råstoff for den homeriske diktningen.

Sammenbrudd: Byer ble rasert og eliter massakrert i den sene bronsealderens sivilisasjonskollaps - handelsruter visnet, kunnskap og skriftsystemer ble glemt . Bildet viser Trojas fall, malt av en ukjent kunstner på 1600-tallet. Foto: Heritage Images / Getty Images 
Annonse