00:00 - 26. oktober 2018

Når miljødebatten igjen handler om natur, er det på tide å gjenlese Thure Erik Lund, skriver Bernhard Ellefsen.

Når økodebatten igjen handler om natur, er det på tide å gjenlese Thure Erik Lund, skriver Bernhard Ellefsen.

Debatten om den økologiske kollapsen handler altså ikke lenger bare temperaturøkning og konsekvensene av den, men også om planetens biologi og geologi. Her fra et fjellområde i Vesterålen. Foto: Børre Haugli

Etter at den offentlige samtalen om miljø i lang tid har handlet om klimagasser, drivhuseffekt og temperaturtabeller – usynlig kjemi for de fleste av oss – har naturen de senere årene meldt sin tilbakekomst: Mange er blitt klar over at menneskene er årsak til en artsutryddelse på nivå med den som tok knekken på dinosaurene, ofte kalt «den sjette masseutryddelsen». Dessuten forandrer vi landskapet så mye at det vil sette spor i jordas geologi. Dermed fortjener perioden vi lever i sin egen betegnelse, antropocen. 

Debatten om den økologiske kollapsen handler altså ikke lenger bare temperaturøkning og konsekvensene av den, men også om planetens biologi og geologi, nærmere bestemt dens natur.

Også hva angår løsninger på den økologiske katastrofen, handler mer og mer om naturen. Den danske avisen Information meldte forrige uke om en ny rapport som hevder at det mest effektive våpenet mot økte CO2-konsentrasjoner er å stoppe avskoging og etablere enorme nye skogområder. 

Annonse