00:00 - 05. oktober 2018

Glemt boform i bokform

Det mest dramatiske i norsk historie etter Svartedauden?  At klyngetunene forsvant, mener forfatter Eva Røyrane.

Forfatter Eva Røyrane kaller klyngetunene den urbane måten å bo på bygda på. Klyngetunene? Røyrane må forklare: 

– Det var en slags landsby der folk bodde tett, og hadde nær kontakt med hverandre i arbeidet og i livet ellers. Det var felles funksjoner som skole, post og så videre, og det lignet på europeiske landsbyer.

 I høst gir hun ut boken Klyngetunet. Den norske landsbyen sammen med fotograf Oddleiv Apneseth. De to har reist fra Agder til Troms for å finne klyngetunene som fortsatt finnes.

Annonse