00:00 - 28. september 2018

– Det er en moral der, men jeg gjør alt jeg kan for at den ikke skal synes

Trude Marstein vil skrive amoralsk og distansert om helt trivielle liv. Likevel kunne alle romanene hennes hatt tittelen «Samvittighet», mener forfatteren.

En amoralist forteller: Trude Marstein tror hovedpersonene hennes egentlig er opptatt av om de er gode eller dårlige mennesker. «Samvittighet» var arbeidstittelen på årets roman. – Jeg hadde det som arbeidstittel på forrige bok også, og det var helt umulig, for det ville virket for ironisk, sier Marstein.

«Jeg tenker vel egentlig på Monika som en ganske vanlig mor, sier Trude Marstein når vi møtes på Litteraturhuset i Oslo.

Hun snakker om hovedpersonen i sin siste roman, Så mye hadde jeg. Den følger Monika fra Fredrikstad gjennom et helt livsløp hvor hun skrenser fra det ene forholdet til det andre, fra den ene karrieren til den andre, fra den ene livsstilen til den andre, alt mens datteren flytter med på lasset. I likhet med mange av Marsteins tidligere romanpersoner, stiller Monika leseren i en slags skvis, mellom gjenkjennelse og uro. Er det virkelig sånn vi er?

– Hun ikke abnormal i hvert fall. Og så er det et poeng at man hele tiden har hennes perspektiv. Hun vet ikke at hun har lesere, så hun setter ikke seg i noe bedre lys, hun bare redegjør for hvordan hun har det og hva som skjer. Og jeg som forfatter er opptatt av å være fraværende og ikke på noen måte gå inn og redde Monika. Så hun har liksom ingen til å redde henne og sette henne i et bedre lys.

Annonse