00:00 - 28. september 2018

Der lengslene ikke strekker til

Å drømme seg tilbake til et punkt i historien da mennesket gikk barføtt på skogsstier, løser ingen av problemene vi står overfor, skriver Bernhard Ellefsen.

Blandingsforhold: Finnes det et punkt i historien da balansen mellom natur og kultur var ideell? Eller baserer den problemstillingen seg på gale premisser? Dette høstnakne stykket natur står i Botanisk hage i Oslo. Foto: Christian Belgaux

«Det er dette danskene lengter etter», sier hun og legger en utskrift på bordet mellom oss. Motivet er et typeriktig nasjonalromantisk maleri av et dansk kulturlandskap: Noen kyr gressende mellom en bukt og et lite skogholt. Jeg er på besøk hos Naturstyrelsen og snakker med deres visedirektør, Signe Nepper Larsen. Hun og en kollega skal ta meg med ut i noen skoger på Nordsjælland for å snakke om den «planlagte» danske naturen.

Naturstyrelsen forvalter de statlig eide naturområdene i Danmark, omkring fem prosent av landets areal, og jobber med alt fra å legge til rette for artsmangfold og friluftsliv til kommersielt skogbruk. Spørsmålet dukker tidlig opp om hva slags natur man egentlig jobber for i et land hvor bevaring ikke er alternativ. Alt er for lengst blitt kultur. Skal man ha natur, må den produseres. Sånn har det vært i hundrevis av år. Bildet som ligger på bordet mellom oss, er ment å illustrere vanskene med å bli enige om hva som er idealtilstanden, det opprinnelige.

«Der folk ser balanse mellom menneske og natur i slike malerier, ser jeg et uttæret og overutnyttet landskap», sier skogfogd Søren Agerlund da vi litt senere sitter i en SUV som humper av gårde langs århundrer gamle jaktveier i Gribskov. Men hva betyr det? At vi ganske enkelt må enda lenger bakover for å finne punktet der blandingsforholdet mellom natur og kultur var bærekraftig? Eller at fortiden rett og slett ikke byr oss den nødvendige forståelsesrammen for hva ordet «natur» betyr?

Annonse