00:00 - 17. august 2018

Våre forfedre, ødeleggerne

De var fruktbare og ble mange, fylte jorden og la den under seg, og så hadde vi det gående.

I faresonen: Vesle Microcebus murinus er en av de minst truede lemurartene på Madagaskar. Det sier ikke all verden. Foto: Sylvain Cordier / Gamma-Rapho / Getty Images

Kan man elske et menneske som ikke elsker lemurer? Eller sagt på en annen måte: Kan man ha tillit til noen som kan se inn i lemurenes øyne og ikke se et glimt av seg selv der inne i dypet? Visst er det urettferdig at mindre fotogene vesener får mindre sympati, men lemurene er i all sin storøyde fascinasjon et usedvanlig talende eksempel på hvor mye menneskene påvirker alt rundt seg. Det finnes 111 arter og underarter av disse nattaktive halvapene på øya Madagaskar, det eneste stedet i verden der de lever. 105 av dem er truet av utryddelse, meldte BBC i begynnelsen av august. Og dette regnestykket inkluderer ikke de artene som forsvant allerede da menneskene kom til øya for drøyt 2000 år siden. Alle disse var større enn dem som er igjen nå.

For som Hans K. Stenøien og Reidar Andersen påpeker i den nye boken Arten som forandret alt: «Nåtidens ‘masseutryddelse’, den menneskeskapte som vi er del av, startet (…) ikke med fremveksten av det moderne samfunnet, slik mange tror», men med utvandringen fra Afrika som kom i gang for 60 000–70 000 år siden. Særlig hardt gikk det ut over megafaunaen, altså «dyr i størrelsesorden sau opp til elefant». Forfatterne oppsummerer: 88 prosent av alle slekter i Australia ble utryddet, i Sør-Amerika var frafallet 83 prosent, i Nord-Amerika 72 prosent, i Eurasia «bare 35 prosent».

De ytterst få. Utrolig nok anslår forfatterne at de første Homo sapiens som dro nord- og østover fra Afrika kan ha vært så få som 150–1000 stykker. Altså færre enn antallet norske russ på Kos i sommer. At de – vi – har klart å danke ut alle andre menneskearter og legge jorden så til de grader under seg, er svimlende, fantastisk og skremmende.

Annonse