10:32 - 19. august 2018

Når individet ofres for fellesskapet

Lena Andersson mener dagens forfattere hverken tar store, litterære grep eller engasjerer seg i tidens ideer. Selv er hun ute med en roman om det svenske folkhemmets vekst og fall. 

Folkhemmet i romanform: Forfatter Lena Andersson har skrevet en roman med utgangspunkt i det svenske folkhemmet. 

For tiden finnes det to «folkhem» i Sverige. På den ene siden hører begrepet til det svenske sosialdemokratiets historie, og forbindes med perioden 1932 til 1976, da det ble gjennomført store reformer i velferdsstatens navn. Men det siste året har begrepet fått en noe annen valør. Når leder for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, sier han ønsker å gjenopprette folkhemmet, har begrepet fått en brodd mot dagens multikulturelle Sverige.

Lena Andersson, svensk forfatter og samfunnsdebattant, har skrevet en roman om nettopp det svenske folkhemmet i sin opprinnelige forstand. I Sveas sønn , som denne uken er ute i norsk oversettelse, blir hovedpersonen Ragnar Johansson  født i 1932 og vokser opp til å bli «folkhemmet» i egen person. Andersson påpeker at selv om ordet brukes like mye som før, er innholdet totalt forandret i dagens debatt.

– Folkhemmet var jo det motsatte av det samfunnet Sverigedemokraterna ønsker seg. Det sto for oppbrudd, modernitet og fremgang. Man skulle forlate hjembygden, dialekten sin og gruppen sin til fordel for storbyen. Alle skulle riktignok bli svensker, men de skulle bli rikssvensker, ikke nasjonalister. Folkhemmet handlet om likhet, at alle skulle få like sjanser. Det er et helt annet prosjekt enn det Sverigedemokraterna har – Sverigedemokraterne er snarere en reaksjon på folkhemmet, sier Andersson.

Annonse