10:32 - 19. august 2018

Når individet ofres for fellesskapet

Lena Andersson mener dagens forfattere hverken tar store, litterære grep eller engasjerer seg i tidens ideer. Selv er hun ute med en roman om det svenske folkhemmets vekst og fall. 

Folkhemmet i romanform: Forfatter Lena Andersson har skrevet en roman med utgangspunkt i det svenske folkhemmet. 
Annonse