00:00 - 03. august 2018

Motstandens kroppsspråk

Når Jan Grue skriver om seg selv, unngår han ordet «funksjonshemmet». Hans nye bok er et litterært forsøk på å ta språket tilbake fra institusjonens journaler. 

Både vanlig og uvanlig: Jan Grue, konen Ida Jackson og sønnen Alexander har denne sommeren tilbragt en måned i et idyllisk, hvitt hus på Tjøme. I oppholdet finner Grue eksempler på en «dobbelhet» som har fulgt ham gjennom livet.
Annonse