00:00 - 03. august 2018

Motstandens kroppsspråk

Når Jan Grue skriver om seg selv, unngår han ordet «funksjonshemmet». Hans nye bok er et litterært forsøk på å ta språket tilbake fra institusjonens journaler. 

Både vanlig og uvanlig: Jan Grue, konen Ida Jackson og sønnen Alexander har denne sommeren tilbragt en måned i et idyllisk, hvitt hus på Tjøme. I oppholdet finner Grue eksempler på en «dobbelhet» som har fulgt ham gjennom livet.

«Å ha en muskelsykdom og være rullestolbruker, det er først og fremst noe praktisk. Det er noe som med en grad av friksjon hele tiden er der i hverdagen. Å beskrive dette gjennom språket er kjempeutfordrende», sier Jan Grue.

Ti år tok det å finne språket. Selve skrivingen tok rundt to. Jeg lever et liv som ligner deres ble tittelen, med det Grue omtaler som en «arkaisk» undertittel: «En levnetsbeskrivelse». Slik markerer den seg som et stykke levd erfaring, men allikevel løsrevet fra biografi- og memoarsjangeren – boken kan leses som et rent litterært prosjekt.

Grue er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Som forfatter skriver han både faglitteratur og fiksjon. Hans første roman, Det blir ikke bedre, kom ut i 2016.

Annonse