00:00 - 24. august 2018

Kunne gamle grekere ha reddet Per Sandberg?

Mennesket er alle tings målestokk, hevdet sofistene. Ettertiden har misforstått påstanden på stadig nye måter.

Annonse