00:00 - 24. august 2018

Kunne gamle grekere ha reddet Per Sandberg?

Mennesket er alle tings målestokk, hevdet sofistene. Ettertiden har misforstått påstanden på stadig nye måter.

Få filosofer er blitt så feiltolket og karikert som de tenkere og lærere, politiske og kulturelle berømtheter som går under samlebetegnelsen sofistene. Det hevder i hvert fall den interessante svenske utgivelsen Sofisterna. Boken er naturligvis ment å bøte på misoppfatningene.

I postmodernismens klør. Sofistene ble gjenstand for ny interesse under postmodernismens glansdager i andre halvdel av forrige århundre, da slagord som «alt er språk» gjorde at retorikk kom på moten. Spørsmålet om hvorfor vi tror på et argument og ikke på et annet ble i denne perioden betraktet som et estetisk spørsmål. Boken kan sees som et velkomment og godt forsøk på å rive sofistene ut av postmodernistenes og nyretorikernes klør. Når det er sagt bør alle kommunikasjonsrådgivere og taleskrivere skaffe seg den for å lese Gorgias-eleven Alkidamas’ Om de som skriver taler. Teksten fremstår som om den var skrevet i dag. Lønner det seg å ha en ferdigskrevet tale eller gir det størst virkning å kunne improvisere og å ta det på sparket? Den nærliggende løsningen, å skrive talen som om den ble improvisert, drøftes inngående.

Annonse