00:00 - 03. august 2018

Konvensjonell fødselsroman

I Du er ny skildrer Mikkel Bugge hvordan morskap endrer en ung kvinnes retning i livet. 

Fødselslitteratur: Bugge virker mest opptatt av å klare å skildre et hode og en kropp i omveltning, og klarer ikke helt å rokke ved de etablerte forestillingene om det å bli mor.
Annonse