00:00 - 24. august 2018

Hyperlitteraturens fanebærer

Når nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj forklarer sin metode, fremstår vitnet som skapende kunstner.

Dagligtale: Svetlana Aleksijevitsj anser dagligspråket som bedre egnet enn noen kunst til å fremstille sannheten om bestialiteten i det 20. århundret.  Arkivfoto: Christian Belgaux

Når Kagge nå utgir en ny bok av Svetlana Aleksijevitsj, ser den først og fremst ut som en ettertanke til nobelprisvinnerens mektige fembindsverk Utopiens stemmer, en serie bøker basert på hundrevis av muntlige vitnemål som sammen dannet en like rik som mørk vev av fortellinger om Sovjetunionens skjulte historie.

 Det dreier seg her om tre korte foredrag som til sammen knapt fyller hundre luftige boksider. De er dessuten publisert før, og fra en mer taletrengt forfatter, ville utgivelse fort virket overflødig. Men Aleksijevitsj er kjent for å være ordknapp om egen metode, en metode som i tillegg er langt fra ukontroversiell. Og lest sammen viser de tre tekstene seg å gi interessante åpninger inn i det unike – og potensielt problematiske – ved hennes litterære praksis.

Høyere himmel. Hos Aleksijevitsj er form og innhold tett sammenvevd, og på spørsmål om eget arbeid svarer hun gjerne med sitater fra kildene, heller enn med selvrefleksjon. I ulike sammenhenger har hun for eksempel snakket om en kvinne som under andre verdenskrig hadde vært vitne til en massakre. Det hun var mest forbløffet over, var at mennesker slaktet andre mennesker med dyr som vitner: «hestene så jo».

Annonse