00:00 - 15. juni 2018

Vi som formet den nye verden

Nostalgien tar den kritiske analysens plass i Bratholm og Hoel Larsens bok om 1968.

Opprør: I 1968 okkuperte studenter i Paris universitetene. Sorbonne ble proklamert til «folkerepublikk» og hele verden fulgte med. Keystone/Getty Images
Annonse