00:00 - 15. juni 2018

Vi som formet den nye verden

Nostalgien tar den kritiske analysens plass i Bratholm og Hoel Larsens bok om 1968.

Opprør: I 1968 okkuperte studenter i Paris universitetene. Sorbonne ble proklamert til «folkerepublikk» og hele verden fulgte med. Keystone/Getty Images

I to uker i mai 1968 sto Frankrike på hodet. Studenter i Paris okkuperte universitetene, Sorbonne ble proklamert til «folkerepublikk». Hele verden fulgte med, her hjemme gjaldt det ikke minst den gruppen som senere er blitt kalt «sekstiåttere». De mener at verden tok en ny kurs og gjerne at de selv hadde en eller annen rolle i det som skjedde.

Ekteparet Eva Bratholm (født 1953) og Joar Hoel Larsen (født 1950) belyser det hele i boken som har årstallet som tittel. Til sammen har de åtti års erfaring som journalister, sier de. De forteller det de husker og har støvsugd gulnede aviser, sett på levende bilder av fjernsyns-legendene Walter Cronkite og Erik Bye i NRKs arkiv. Lesenøkkelen er slik: Det er et subjektivt blikk på 1968. Hva finner de? Svaret summeres i etterordet: «De privilegerte akademikerne tok ansvar for utviklingen på en måte som studenter før dem ikke hadde gjort».

Manglende perspektiv. Begrepet sekstiåtter klinger jo ikke så godt lenger. Grunnen er nok at mange er lei fortellingen som bærer boken, altså den om «akademikerne som tok ansvar». Det har da også blitt en heroisk selvfremstilling av en kohort som de selv – more or less – opplever seg å tilhøre (selv om de strengt tatt er litt for unge). Den bæres av et nostalgisk frigjøringsnarrativ som gjenfinnes i både politikk og kulturliv, hos Che Guevara og John Lennon, hos unge gutter med langt hår og feminister som viser vei. Sekstiåtterne forteller jo mer enn gjerne om eget liv og virke, ikke minst når de nå feirer 70- eller 75-årsdager og takker av fra akademia, medier, forlag og statsadministrasjon. Boken gir dem mye nytt materiale. Jeg tilhører selv nærområdet, jeg har hatt orkesterplass til mange pussige feiringer.

Annonse