00:00 - 22. juni 2018

Frihetens veier

Det er ikke sant, sier Magnus Marsdal, at sosialdemokratiet har byttet bort friheten mot likheten.

En kunstner deler ut overdimensjonerte dollarsedler utenfor børsen i New York. Foto: Ramin Talaie / Corbis / Getty Images

Som forfatter, journalist og nå leder av tankesmien Manifest har Magnus E. Marsdal arbeidet for å levere oppdaterte premisser til venstresiden gjennom snart 15 år. Hans mest kjente bok, Frp-koden (2007), gjorde inntrykk gjennom forfatterens oppfinnsomme evne til nylesninger. Med Frihetens mødre er forfatteren tilbake i den politiske sosiologiens tjeneste på de samme stiene og med den samme presise lesekunsten.

Inngangsdøren er frihetens mange forskjellige og til dels falske ansikter. De som kan etablere et eierforhold til «friheten» vil være begunstiget i den ideologiske kampen.

Rammen. Boken omfatter en rask oppsummering av USAs politiske historie de siste 150 årene med hovedvekt på den amerikanske frihetsdrømmen fra tiden da landet skulle utvides vestover frem til Roosevelt, Reagan, Clinton og Trump. Marsdal leverer også noen riss av liberalismens politiske filosofi. Økonomene Friedrich Hayek og Milton Friedman får noen raske karakteristikker, men de kunne vel ha fortjent en noe mer utførlig behandling.

Annonse