00:00 - 01. juni 2018

Ekstremismens korsveier

Fra 70-tallets maoisme til dagens islamisme: Begrepet «radikaliseringsprosess» skjuler mer enn det forklarer, skriver Bernhard Ellefsen.

Radikaliseringens avhoppere: De syriske søstrene Manar al Hareth og Amal Al Hareth var en del av IS sin Al-Khansaa-brigade, før de rømte til Tyrkia i 2015. Radikalisering kan sees som rekke moralske valg, hvor noen lar seg forsvare og andre ikke, skriver Morgenbladets kommentator. Foto: Lorenzo Meloni / Magnum Photos / NTB Scanpix

Hillary Clinton har fortalt at en av bøkene hun leste forut for valgkampen i 2016 var Eric Hoffers sosialpsykologiske klassiker The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements (1951). I aforistisk form satte Hoffer på begrep det som i mine øyne er kulturens fortelling om radikalisering: Enten vi snakker om nazismen, kommunismen eller kristendommen, handler massebevegelser om hellig overbevisning, hevder Hoffer. Budskapet er mindre betydningsfullt enn det kulturelle og psykologiske jordsmonnet suggesjonens frø sås i.

Tendensen til å forstå radikalisering grunnleggende apolitisk finner vi også i Skandinavia, hvor politiske vekkelser hjemsøkte 1970-tallet og farget måten vi snakker om politisk ekstremisme på. Tre av de sterkeste fortellingene om dette problemkomplekset i den nyere skandinaviske sakprosaen kan ved første øyekast se ut til å passe som hånd i hanske med Hoffers tese. Det dreier seg om svenske Peter Fröberg Idlings Pol Pots leende, danske Peter Øvig Knudsens Blekingegadebanden og Åsne Seierstads To søstre – som alle er nominert blant de 30 beste sakprosabøkene i Skandinavia.

I det første bindet av Øvig Knudsens verk om den danske Blekingegadebanden, en gruppe kommunistiske aktivister som gjennom halvannet tiår begikk ran og røverier til støtte for den voldelige palestinske frigjøringskampen, stiller forfatteren spørsmålet direkte: Hvorfor vil mennesker som står i kamp med samfunnets konsensusverdier, slutte opp om ideologiske systemer som krever en fullstendig utslettelse av all kritisk tenkning?

Annonse