00:00 - 15. juni 2018

Bevisets byrde

Det er ikke klimavitenskapens kompleksitet som gjør oss handlingslammede, det er dens forenklinger.

«Forskere løser ikke klimakriser. Forskere redder ikke samfunn. Alt [de] gjør er å beskrive, med stigende presisjon, hvordan alt går til helvete.» - Magnus Popp. Foto: Mark Ralston/AFP/NTB Scanpix

Klimaforskningen makter ikke å overbevise skeptikerne. Og det overveldende antallet grafer, tabeller og grundig kildebelagte fremtidsscenarioer er heller ikke nok til å vekke tilstrekkelig politisk engasjement, hverken hos makthavere eller velgere. Å påpeke grunnene til dette er blitt noe av en paradegren blant humanister og journalister.

Tallene er for komplekse. Trusselen for fjern, abstrakt eller ubegripelig i sitt omfang. Her i Norge har for eksempel MDG-politiker Per Espen Stoknes skrevet om klimakrisens psykologi, og hevdet at vi trenger sterkere fortellinger, mer engasjerende og personlige plott, for å skape bredere bevissthet og innlevelse.

Sammenhengene. To nye og svært perspektivrike bøker, som på ulike måter nærmer seg katastrofen vi står i, viser at dette muligens er gal synsvinkel. Både Being Ecological av Timothy Morton – den kritiske klimafilosofen som er i ferd med å oppnå en Slavoj Žižek-aktig stjernestatus – og flere av bidragene i den bredt anlagte antologien Kollaps, peker riktignok på at den vitenskapelige retorikken kan karakteriseres som en information dump mode: Altså at vi får en haug med statistikk i fanget og beskjed om å GJØRE NOE! Det har begrenset effekt, kan vi nå trygt slå fast. Men hverken for Morton eller de undergangsnysgjerrige norske forskerne stopper tankerekken der: Kan det være at den harde, vitenskapelige tilnærmingen ikke er for kompleks, men snarere altfor enkel?

Annonse