00:00 - 25. mai 2018

Verdens forgreininger

Katarina Frostensons opptegnelse av verden forutsetter avstand og abstraksjon.

Tar ordet: Selve stemmen er lenge blitt trukket fram som det bærende elementet i Katarina Frostensons dikt. Foto: Nicklas Thegerström / Dagens Nyheter / NTB scanpix

Et av de første diktene i Katarina Frostensons nye diktsamling, Sju grenar, handler om søppelsortering: «ner med sakerna på det rätta stället, förbränningsstationen / får föda, hjulen går runt». Man kommer lett i tanker om den nokså bisarre formen for kildesortering som har foregått i Svenska Akademien det siste halvåret, der også Frostenson selv endte med å bli sortert ut.

Men som bokens svenske kritikere har kappes om å formulere med fynd og overbevisning: lyrikk og lagnad må her skilles ad. Denne konklusjonen kommer ikke fordi fanen må løftes for å lese litteraturen isolert så snart forfatterens liv blir for vanskelig å ta i, men fordi krisen i Akademien rett og slett ikke finnes i diktene. Frostenson har aldri vært noen Nils-Øivind Haagensen, eller for den del en Göran Sonnevi, som også skriver åpnere om eget liv. Det at alle som anmelder Sju grenar må påpeke sin egen evne til å skille mellom kunstnerisk verk og institusjonell verkebyll, viser at det på nåværende tidspunkt likevel er vanskelig å ikke se seg rundt etter en sammenheng.

Stemme og syntaks. Som Carin Franzén påpeker i en studie av forfatterskapet, skriver Frostenson «en litteratur som söker ge artikulation åt det som inte ryms inom eller direkt låter sig omsättas i social praxis». Det betyr ikke at diktene er verdensfjerne, men at de også åpner for det abstrakte, for slik å kunne diskutere det mangfoldige og motsigelsesfulle ved vår væren. Ofte handler det om språk, og om ordenes doble kraft, som både herlig konstituerende og farlig bestemmende. Som i diktet «Vaknar» i årets samling, der skrivetrangen skildres som en pine:

Annonse