00:00 - 18. mai 2018

Utvidelsen av kampsonen

Med en tanke om at språk skaper verden, har et knippe svenske skribenter skrevet en kritisk ordbok imot nyliberalismen.

Foto: Valerie Winckler / Gamma-Rapho / Getty Images

På det svenske Bokförlaget Atlas har det i vår kommet ut en iøynefallende bok. Fra en mimosagul bakgrunn springer to fete svarte versaler leseren i øynene: NO. Omslaget speiler verkets agenda, da bokstavene utgjør både en forkortelse for tittelen Nyliberal ordlista og et ropende NEI.

Fra Svenska Akademiens ordlista har redaktørene Hanna Alvage, Elin Lilleman Eriksson og Sara Gärde hentet et utvalg ord som viser hvordan et økonomisk språk i dag påvirker så å si alle relasjoner; mellom foreldre og barn, arbeidsgiver og arbeidstager, stat og asylsøker. Ni forfattere har skrevet om hvert sitt ord. Resultatet er et «politisk och poetisk stridsskrift», en sjangeroverskridende ordbok som gir et bilde av markedsliberalismens voksende virkerom.

Økonomi i alle ledd. Redaktørene av Nyliberal ordlista har tatt utgangspunkt i et strukturalistisk poeng, nemlig «att språket skapar världen, inte tvärtom». Kanskje er dette mer sant enn noen gang, når vi tar i betraktning den rollen skrift har i dag på grunn av sosiale medier. Uansett er det et betimelig spørsmål Alvage, Eriksson og Gärde stiller i forordet: «Vad händer när materialistiska termer som syftar till att effektivisera produktionen används för att beskriva mellanmänskliga relationer?»

Annonse