00:00 - 04. mai 2018

Snakk litt med katten

Lars Fr. H. Svendsen skriver om hvor grensene går for vår forståelse av dyrenes kognitive egenskaper. Men filosofene finner ikke disse grensene alene.

Gjennom snart 20 år har Lars Fr. H. Svendsen nærmet seg sentrale fenomener i kulturen – fra kjedsomhet og ondskap til mote og arbeid – med populærfilosofiske virkemidler. I årets utgivelse geleider han dyreelskerne inn i filosofenes verden og viser hva filosofene fra oldtiden til vår tid har tenkt omkring dyrenes egenskaper. Hvilken sanseverden lever dyrene egentlig i? Kan de tenke, har de bevissthet, har de språk, og har de egentlig moral? Boken henvender seg i stor grad til hunde- og katteeiere, men store deler av teksten er relevant for alle pattedyr og bruker eksempler fra så forskjellige dyr som sjimpanser og blekksprut.

Forfatteren tar utgangspunkt i hermeneutikken, filosofiens metodelære for å forstå språk og fenomener. Han bringer også i stor grad inn egne erfaringer med hunder og katter han har levd sammen med. Boken tar tidvis et oppgjør med tidligere filosofer som gjerne tilla dyr svært begrensede egenskaper. Med hell trekker Svendsen inn elementer fra forskning på kognisjon hos dyr for å bringe forståelsen av dyrenes egenskaper lenger. 

Innimellom viser Svendsen også til evolusjonære forklaringer på dyrs adferd, men dette perspektivet fremstår som langt mer rudimentært. Det er en svakhet ved boken at den ikke går lenger og lar filosofisk tenkning bryne seg på en solid forståelse av adferdsøkologiske prinsipper og kunnskap om etologi (adferdsbiologi) hos hund og katt.

Annonse