00:00 - 18. mai 2018

Når de døde våkner

Ved hjelp fra DNA-analyser forteller Karin Bojs Europas, og sin egen families, dype historie. Men teoriene hun presenterer om samenes fortid, vil hun helst ikke diskutere.

Slektstreff: Forfatter Karin Bojs har sporet sin familie tilbake til Europas første innvandrere. Her står hun omgitt av steinalder-artifakter på historisk museum i Bergen. Bojs besøkte byen i forbindelse med sakprosafestivalen Verden i Bergen. Foto: Chris André Aadland

På Kypros finnes det ruiner av en rekke karakteristiske, runde hus. De ble bygget av noen av Europas første jordbrukere for omtrent 10 000 år siden. I disse bopelene gravla de tidlige kypriotene sine døde, rett under gulvet. På den måten var de forgangne generasjonene alltid til stede, bare noen centimeter unna sine etterkommere.

– De gravde ned sine folk i gulvet. Vi DNA-tester oss. Det er ulike teknikker for ulike tider. Men begge deler handler om interessen for forfedrene, sier Karin Bojs, journalist og forfatter av boken Min europeiske historie, de siste 54 000 år.

Forskjellen er at forfedrene under våre metaforiske gulvplanker nå har begynt å prate igjen. Men det de sier er ikke alltid like lett å forholde seg til.

Annonse