00:00 - 04. mai 2018

Grønn revolusjon

Nullingen av Paul Abel er noe så sjeldent som en pageturner med intellektuelle utfordringer og stor fantasikraft i språket.

Paul Abel. Foto: Privat/Gyldendal

Da Henry D. Thoreau midt på 1800-tallet vendte samfunnet ryggen og bosatte seg i en liten hytte ved Walden Pond i Massachusetts, satte han mønster for senere forestillinger om et liv i ett med naturen: Et individ, til nød et par, lever selvforsynt og spartansk alene med skog og mark og dype tanker. På bar bakke, så å si, men ikke av fattigdom: Ved frivillig å gi avkall på samfunnets goder og gods, får mennesket på ny tilgang til naturens ånd.

I amerikansk litteratur har dette motivet, denne «avståelsens estetikk» vært spesielt fremherskende, fra Natty Bumppos nei takk til både ekteskap og eiendom i James Fenimore Coopers Lærstrømpe-romaner (1823–1841) til unge Ike McCaslins avståelse av familiearven og bjørnejakt uten kompass, klokke og gevær i William Faulkners Stig ned, Moses (1942). Moderasjonens dyder, den disiplinerte selvhjulpenheten, settes inn mot sosial streben, kapitalistisk vekstlogikk, rovdrift på naturen. Menneskeskapte klimaendringer ser ut til å kreve noe lignende av oss i dag.

Miljøpartiet Pan-etisk forbund. Bjørn Vatne har i sin utmerkede komisk-dystopiske fremtidsvisjon, romanen Nullingen av Paul Abel, innsett at Thoreaus hytte og bønneåker neppe er et eksempel til etterfølgelse. Moderne urbanisering og befolkningsvekst, ikke minst dimensjonene på klimakrisen, krever en grønn revolusjon som ikke baserer seg på den enkeltes selvforsyning, men på gjensidig avhengighet og fellesskap.

Annonse