00:00 - 25. mai 2018

En pokkers skrivesyke

Å lese Ingmar Bergmans arbeidsbøker er som å vandre omkring i et tåkelandskap hvor filmfortellingenes konturer langsomt blir tydeligere.

For Bergman var det å skrive, det å filme og det å leve tre sider av samme sak. Nå utgis arbeidsbøkene han førte fra 1955 til 1974. © Stiftelsen Ingmar Bergman

Hør mer om Bergmann på Morgenbladets podkast:
 

Et stykke inn i det andre bindet av Karl Ove Knausgårds Min kamp går Linda, Geir og Karl Ove på teater på Dramaten i Stockholm. Denne scenen har jeg tenkt på, og vist til, igjen og igjen når jeg har forsøkt å forklare hvorfor Knausgårds storverk virker så sterkt, selv om det også inneholder så lange strekk av alminnelighet. Det er Gjengangere de ser, regissert av Ingmar Bergman. I pausen etter første del, er de tre enige om at det er «dårlig, riktig usselt». Det er noe «lite og trangt» over spillet, og for Karl Ove er det bare det løftet som ligger i kombinasjonen av dramatiker og regissør som holder motet og troen oppe. I oppsetningens andre del, skal det ganske riktig løsne fullstendig.

Beskrivelsen Knausgård gir av hva det er som løsner, er for meg også forklaringen på hva det er som skyller mot leseren av Min kamp. «Alt som het estetikk og smak var eliminert. Brant ikke en enorm rød sol bakerst på scenen? Rullet ikke Osvald seg naken over scenegulvet? Jeg er ikke lenger sikker på hva jeg så, alle detaljer forsvant inn i tilstanden de vekket, som var den av absolutt nærvær, på en og samme tid brennende og iskaldt.» Forutsetningen for denne opplevelsen lå faktisk i første akt, hevder Knausgård, «der ble alt gjort, og bare en som hadde brukt et helt liv til å skape, med en enorm, mer enn femti år lang produksjon bak seg, kunne ha kløkt, kjølighet, mot, intuisjon og innsikt nok til å få til noe slikt». Etterpå tenker han at det er dit han selv vil, «bare dit, mot det vesentligste». «Ingenting annet var godt nok, ingenting annet gikk.»

Annonse