Annonse
00:00 - 27. april 2018

Sykdom som livsvilkår

Ragnhild Eskelands debutroman forteller erfaringsnært og opplysende om å leve med diabetes.

Annonse

Ragnhild Eskelands debutroman Føling åpner med at jeg-personen Ragnhild blir diagnostisert med diabetes type 1 som 5-åring, og derfra følger vi hennes strabaser med sykdommen til hun er rundt 30. For Ragnhild er frihetssøkende og egenrådig, og på sitt verste truer diabetesen med å berøve henne et eget liv. Føling er en bok om hvordan det er å leve med diabetes, men vel så mye reflekterer den over sammenhengen mellom selvaksept og selvbestemmelse.

Boken stiller seg innenfor en tendens, både i litteraturen og i sosiale medier, til å formidle egne sykdomserfaringer i bevisstgjøringens tjeneste. Der instagramkontoene tjener til å gi enkeltpersoner og deres diagnoser oppmerksomhet, har kanskje litterære verk en større mulighet til å rette et kritisk blikk mot helseapparatet og samfunnet rundt – slik vi sist så i Olaug Nilssens Tung tids tale. I Føling leser vi om mangt et møte med leger som ikke alltid viser seg som de mest oppmerksomme eller forståelsesfulle, men det er likevel de eksistensielle ringvirkningene av sykdommen Eskeland leder oppmerksomheten vår mot.

Pasientperspektiv. Eskeland har kalt romanen en anamnese, altså en sykdomsberetning fortalt av pasienten, motsatt epikrisen, som er legens rapport om pasienten. Betegnelsen passer godt: Synsvinkelen ligger konsekvent hos hovedpersonen, og forfatteren skriver et språk som gir inntrykk av etterrettelighet – her kartlegges egne erfaringer i detalj. Ikke dermed sagt at Føling fremstår litterært ubearbeidet, tvert imot, men den er omtrent skrellet for elementer som ikke inngår i sykdomshistorien.

Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.