00:00 - 23. mars 2018

Paris klippet og limt

Med en mosaikk av sitater og strøtanker løfter Walter Benjamin det 19. århundrets hovedstad opp av ruinene.

Gatelangs: Walter Benjamins Passasjeverket er en bok om 1800-tallets Paris, om klasse, kapitalisme, forbruk og varer, kort sagt om det Honoré de Balzac kalte «bourgeoisiets ruiner». (Gustave Caillebotte: Paris-gate, regnværsdag, 1877.) Foto: Art Institute of Chicago

Filosofiens «ubarbariske side­», skrev Theodor Adorno i Minima Moralia (1951), ivaretar elementet av lek og uansvarlighet som følger med «tankens flyktighet». Mens den barbariske filosofen lar seg slavebinde av fakta og empiri, tillater den sanne tenkeren seg å overdrive.

Holdningen plasserer Adorno i den «usystematiske» tradisjonen etter Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche. Og i samtiden var hans gode venn og kollega i den kulturkritiske Frankfurterskolen, Walter Benjamin, også hans nærmeste åndsfrende. I kanskje enda større grad enn Adorno, har Benjamin lyktes med å fusjonere filosofi og kunstprosa på en måte som har gjort ham til kjæledegge for akademikere i mange fagfelt – sosiologi, politikk, film, antropologi, religion, historie, arkitektur – så vel som for frie kunstnere og litterater.

Historiens engel. Han var en poetisk tenker med skarp bildeskapende evne. Konkrete sansninger får i stor grad illustrere teoretiske poenger. Et av de fineste øyeblikkene i memoarverket Barndom i Berlin – rundt 1900 (posthumt utgitt i 1950) oppstår når erindringen av sammenrullede sokker gir anledning til en leksjon om forholdet mellom form og innhold. Hvert par med sokker lignet en «lomme» som unge Benjamin likte å stikke hånden inn i for å hale «gaven» ut, med det naturlige resultat at «lommen» ble borte i takt med håndbevegelsen. Lommen og gaven – formen og innholdet – er ett.

Annonse