00:00 - 02. mars 2018

Nytt liv i gamle ark

Den illustrerte papirboken er mangfoldig, men oversett. Den kan ligge i stabler i bokhandelen uten at vi får øye på den.

Annonse