00:00 - 09. mars 2018

La minnene vandre

Vibeke Tandbergs kunst og litteratur er en protest mot ideen om det hele mennesket.

Perspektivforskyvninger: Vibeke Tandberg er fotograf, billedkunstner og forfatter. Som i mye av kunstnerskapet, står forskyvninger av selvet sentralt i årets roman. Foto: Maria Bergren / Oktober

En professor jeg hadde som litteraturvitenskapsstudent, brukte en gang det faktum at han ikke følte seg splittet selv når han gikk over Torgallmenningen, som et argument for at modernismens innsikter ikke lenger var like relevante. Den påstanden ville nok kunstner og forfatter Vibeke Tandberg sagt seg uenig i. Ja, faktisk kan hvert eneste verk fra hennes hånd, det være seg roman eller kunstverk, sees som en protest mot ideen om det hele mennesket.

Utenfor kunstkretser huskes Tandberg kanskje best for selviscenesettelsene i verket «Brud I» (1993), der hun fotograferte seg selv med ti forskjellige brudgommer og samtidig satte inn annonser om giftermålene i lokalaviser over hele landet. I hele det senere kunstnerskapet, som siden 2012 også har innbefattet romaner, har Tandberg konsentrert seg om forskyvninger, fordoblinger og manipulasjoner av selvet. Eurydike Anal, årets roman fra Tandberg, er intet unntak.

Minneforskyvninger. Eurydike Anal åpner midt i en minneanstrengelse, der jeg-fortelleren har et navn på tunga, et navn han bare ikke kan komme i hu! En kvinne han har møtt, må huskes, men andre minner synes å trenge inn i hans tankestrøm, mer truende minner. Det er remser av mannsnavn som stadig endrer seg, det er noe uhyggelig som pipler frem og blander seg inn i hans febrilske hukommelsesforsøk, vi får høre om forhørsmetoder, elektroder.

Annonse