00:00 - 23. mars 2018

Hytter og hus, men ingen borge

Kulturradikalismen er sykdommen til døden når Kaj Skagen skal fortelle historien om Norge.

For mye åpenhet: Om ikke engang kong Harald vet hva det norske er, spør Kaj Skagen, hvordan skal man kunne vente at nye landsmenn skal vite det? Foto: Lise Åserud/ NTB Scanpix

De som skriver historie, kan enten være skalder som dikter i vei på et vel gjennomtenkt løp, eller kriminalteknikere som venter at en grundig undersøkelse av materien vil åpne for nye perspektiver. Mange forfattere er både skalder og kriminalteknikere, særlig når det gjelder sin egen historie. Men blandingsforholdet mellom fremgangsmåtene kan variere, alt etter behov.

Kaj Skagen har med boken Norge, vårt Norge skrevet seg inn i en tradisjon som har hatt mange dyrkere de siste årene. Han vil – som Berge Furre (1991), Rune Slagstad (1998) og Finn Olstad (2014), for å nevne de fremste – skrive nasjonens nyere biografi, som om det var et regulært livsløp det dreide seg om. Inn i denne historiefortellingen dytter han sine venner og fiender på de plasser han mener at de fortjener.

La det være sagt straks: Kaj Skagens gjennomføring er strålende, uansett hvor tvilsomt selve prosjektet kan virke. For han blir først kriminaltekniker der hvor han som skald har skrevet seg inn i et hjørne. Kapitlene om Hans Nielsen Hauge, Henrik Wergeland og Georg Brandes og mange flere er virkelig perler på en snor. At Skagen kan fortellerhåndverket både som skald og kriminaltekniker, ble bekreftet av hans praktfulle fremstilling av Rudolf Steiners liv og samtid (2015).

Annonse